Roadmap / LibreXtra

Naast de nu beschikbare versie van de LibreLex-software, zijn er de wensen en plannen voor het integreren of maken van extra mogelijkheden, bijvoorbeeld voor in grotere organisaties.
Dit kan gezien worden als een roadmap voor LibreLex.
De manier waarop dit vorm krijgt, hangt af van de vragen van klanten. Mogelijk wordt een deel van de functies uitgebracht in een bijzondere versie, LibreXtra. Hoe dan ook, het gaat om bijvoorbeeld de volgende punten/functies:

Nou&Off levert tevens huisstijl-oplossingen met soms zeer specifieke functies, naar de wensen van de opdrachtgevers. Een overzicht wordt u graag vertrekt.
Waar mogelijk, streven wij naar het integreren van functies in de standaard LibreLex-software. Dus ook op die manier, kunt u invloed hebben op het product.

(c) Nou&Off Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. wijzigingen voorbehouden. 2012/2019.